รังสรรค์ โสมนัส (Rungsun Somanat)

อีเมล์(Email) : rungsunsomanat@gmail.com
เบอร์โทร(Mobile) : +66 86 375 2941
Facebook : lek.rungsun
Twitter : @war1ock
IG : @war1ocklife

งานหลัก : ธุรกิจส่วนตัว,Web Programmer(Freelance)
งานอดิเรก : ท่องเที่ยว,ถ่ายรูป,อ่านหนังสือ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประสบการณ์ทำงาน
1. True Digital Content and Media Co.,Ltd. (Junior Web Programmer 2 ปี)
2. Samart Co.,Ltd. (Senior Web Programmer 1 ปีครึ่ง โดยประมาณ)

ทักษะ
1. PHP
2. My Sql
3. Javascript